کارکنان دانشکده

نام: مهندس فرشاد رضاپرست
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 228
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت
نام: آقای محمدعلی آیرملو
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: 32778984
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت
نام: خانم مریم اختیاری
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 32753163
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:63  این هفته:1711  این ماه:9647  امسال:115145