کارکنان دانشکده

نام: آقای اکبر حاجی زاده
سمت: مسئول آموزش
تلفن:
محل کار:
نام: خانم فاطمه دلپسند
سمت: کارشناس آموزش
تلفن:
محل کار:
نام: آقای کرمعلی نوزاد
سمت: کارشناس آموزش
تلفن:
محل کار:
نام: آقای امیر صانعی کیا
سمت: مسئول امور عمومی
تلفن: 4040
محل کار:
نام: آقای محمدعلی آیرملو
سمت: مسئول دفتر ریاست دانشکده
تلفن: 4004-4003
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت
نام: مهندس فرشاد رضاپرست
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 228
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت
نام: خانم مریم اختیاری
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 4010
محل کار: دانشکده اقتصاد و مدیریت

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:58  این هفته:907  این ماه:7290  امسال:123037