امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای اقتصاد
شماره تلفن: 
4024
پست الکترونیکی: 
h.montakhab@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ h.montakhab
گروه آموزشی: 
علوم اقتصادی
نوع اشتغال: 
شاغل