امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک(سیاستگذاری
شماره تلفن: 
4068
پست الکترونیکی: 
r.abedi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.abedi
گروه آموزشی: 
مدیریت بازرگانی
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
نوع اشتغال: 
شاغل