امروز

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

آقای صانعی کیا : مسئول امور عمومی دانشکده

آقای آیرملو : مسئول دفتر ریاست دانشکده

آقای مهندس فرشاد رضاپرست : کارشناس فناوری اطلاعات و مسئول برگزاری کلاسهای مجازی و رسیدگی به مشکلات مربوطه اساتید و دانشجویان

آقای حاجی زاده : مسئول آموزش دانشکده (مسئول رسیدگی به مشکلات سامانه سما ومسائل آموزشی و امور ثبت نام و انتخاب واحد)

آقایان نوزاد ، کان محبت و خانم معصومی : کارشناس آموزش (مسئول رسیدگی به مشکلات سامانه سما ومسائل آموزشی و امور ثبت نام و انتخاب واحد)

آقای زاهدی : کارشناس پژوهش و پایان نامه ها و جلسات دفاع

خانم زینالی و خانم خلیلی : کارشناس کتابخانه

جهت تماس با هریک از مسئولین مربوطه با شماره های موجود در دفترچه تلفن دانشکده یا دانشگاه طبق جدول پیوستی زیر اقدام نمایید.

جهت مشاهده جدول پیوستی اینجا کلیک نمایید.

 

 

گروه آموزشی: 
دانشکده