امروز

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

کارکنان دانشکده اقتصاد و مدیریت

نام محل کار سمت تلفن

آقای اکبر حاجی زاده

مسئول آموزش

4013

خانم فاطمه دلپسند

کارشناس آموزش

4012

آقای کرمعلی نوزاد

کارشناس آموزش

4141

آقای امیر صانعی کیا

مسئول امور عمومی

4040

آقای محمدعلی آیرملو

دانشکده اقتصاد و مدیریت

مسئول دفتر ریاست دانشکده

4004-4003

مهندس فرشاد رضاپرست

دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس فناوری اطلاعات

228

خانم مریم اختیاری

دانشکده اقتصاد و مدیریت

کارشناس تحصیلات تکمیلی

4010

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:199  این هفته:1325  این ماه:6204  امسال:90630