امروز

جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

دکتر حسن حیدری
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای کلان سنجی
شماره تلفن
4026
آقای فرزاد غیور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4043
دکتر غلامرضا منصورفر
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای امور مالی
شماره تلفن
4047
دکتر علی آشتاب
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4054
دکتر حسن خداویسی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی
شماره تلفن
4027
دکتر حمیدرضا فعالجو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای اقتصاد
شماره تلفن
4033
دکتر پرویز پیری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4049
دکتر رحیم عابدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک(سیاستگذاری
شماره تلفن
4068
دكتر سيد جمال الدين محسني زنوزي
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی-اقتصاد پولی واقتصاد بخش­ عمومی
شماره تلفن
4030
دکتر بهرام رضازاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی
شماره تلفن
4084
دکتر مهدی حیدری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
شماره تلفن
4060
دکتر سیدجعفر زنوزی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت استراتژیک
شماره تلفن
4073
دکتر رامین بشیر خداپرستی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای امور مالی - بیمه
شماره تلفن
4079
دکتر سیدابوالفضل ابوالفضلی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
شماره تلفن
072

Pages