امروز

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

معرفی گروه

 گروه آموزشی مدیریت دانشگاه ارومیه یکی از گروه های  آموزشی فعال در زیر مجموعه دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه است که دارای سابقه قریب به 14 سال در پرورش نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی و قریب به 5 سال در سطح کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی می باشد . تعداد اعضای هیات علمی  این گروه در حال حاضر 8 نفر می باشند که دارای تخصص های مختلف در سطح دکتری در  حوزه بازاریابی ، مدیریت استراتژیک ، سیاستگذاری ، مالی – بیمه  و علوم بانکی می باشند . 

این گروه در حال حاضر در مقطع کارشناسی در دو رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی  دانشجو می پزیرد . همچنین در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در سه گرایش بازرگانی داخلی ، بازرگانی بین الملل و مدیریت استراتژیک دانشجو می پذیرد .

معرفی دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است. زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد . فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد . دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در...

ادامه معرفی

گروه مدیریت بازرگانی

مدیر گروه
دکترای مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک(سیاستگذاری
مرتبه علمی:
استادیار
r.abedi@urmia.ac.ir