امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای علوم اقتصادی-اقتصاد پولی واقتصاد بخش­ عمومی
شماره تلفن: 
4030
پست الکترونیکی: 
sj.mzonouzi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sj.mzonouzi
گروه آموزشی: 
علوم اقتصادی
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
نوع اشتغال: 
شاغل