امروز

جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای امور مالی - بیمه
شماره تلفن: 
4079
پست الکترونیکی: 
r.bashirkhodaparast@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.bashirkhodaparast
گروه آموزشی: 
مدیریت بازرگانی
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
نوع اشتغال: 
شاغل