امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای حسابداری
شماره تلفن: 
4049
پست الکترونیکی: 
p.piri@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.piri
گروه آموزشی: 
حسابداری
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
نوع اشتغال: 
شاغل