امروز

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

"عنوان بررسی اثر رانت منابع طبیعی بر شاخص های حکمرانی خوب کشورهای منتخب"  در ساعت12  روز یکشنبه مورخ29/6/94 در محل آمفی تئاتردانشكده اقتصاد و مديريت

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:181  این هفته:1575  این ماه:5557  امسال:89950