امروز

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

تاریخچه

گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه اروميه از سال 1370 با پذیرش دانشجو در رشته علوم اقتصادی (گرايش بازرگانی) كار خود را شروع نمود. اين گروه از سال 1376 اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد کرد. همچنین از سال 1391 با پذیرش دانشجو در دوره دکتری در گرایشها مختلف، رسالت خود را در تربیت نیروهای متخصص اقتصاد در سطح عالی شروع کرده است.

 گرایشها

هم اکنون در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان در گرایشها زیر مشغول به تحصیل می باشند.

دوره کارشناسی: اقتصاد نظری‌ و بازرگانی

دوره کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری و اقتصاد توسعه‌. البته برنامه سالهای آینده گروه جذب دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایشهای اقتصاد توسعه، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد انرژی و اقتصاد نظری می باشد.

دکتری: تجارت بین الملل، اقتصاد سنجی، اقتصاد صنعتی و اقتصاد مالی فعال می باشد. برنامه سالهای آتی دانشگاه جذب دانشجوی دکتری در گرایش اقتصاد توسعه نیز می باشد.

 اهداف

گروه اقتصاد با پذیرش دانشجو و تربیت نیروهای متخصص اقتصادی در سطوح مختلف تحصیلی اهداف زیر را دنبال می کند.

ارتقا سطح آگاهی جامعه از الگوهای اقتصادی و لذا همراه کردن جامعه برای مشارکت در امر توسعه اقتصادی
آموزش کارشناسان اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصادی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی
آموزش افراد برای وارد شدن به عرصه فعالیت اقتصادی با رویکرد علمی
تربیت افراد متخصص اقتصاد در سطوح بالاتر برای ادامه رسالت آموزش اقتصاد
ایجاد فضای علمی – تحقیقی برای اساتید در جهت خدمت به ارتقای وضعیت اقتصادی جامعه از طریق مشاوره علمی به سیاستگذاران و برنامه ریزان
بکارگیری توان تحقیق و پژوهشی اساتید و دانشجویان در جهت مرتفع کردن مسائل و مشکلات کشوری و منطقه ای

گسترش مرزهای دانش اقتصاد با تاکید بر ارتقای دانش بومی با مختصات اقتصاد ملی