فرم های مورد نیاز دانشجویان دانشکده اقتصاد و مدیریت

تعیین زمان دفاع

حین دفاع

بعد از دفاع

تسویه حساب

تمدید سنوات

انتخاب استاد راهنما

کمسیون موارد خاص

درخواست دانشجو

داوری پروپوزال

فرم100

حق التدریس

فرم درخواست آزمون جامع

فرم شماره1

فرم شماره2

فرم شماره4

فرم ارزیابی

 

 

فرم نمره

صفحه اول پایان نامه

تسویه داخلی

 

تسویه

 

تحویل نسخ

 

تطبیق واحد

 

گزارش نهایی

 

تعهدنامه رفتار علمی

درخواست مجوز

فرم انتخاب استاد راهنما(ارشد)

 

 

 

فرم انتخاب راهنما (دکتری)

درخواست مجوز

درخواست مجوز

داوری پروپوزال ارشد

 

 

داوری پروپوزال دکتری

فرم 100

فرم گواهی تدریس

 

 

فرم مشخصات

 

 

فرم حق التدریس

 

 

فرم آزمون جامع

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:579  این هفته:4841  این ماه:14370  امسال:104805