امروز

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

تاسیس "دانشکده اقتصاد و مدیریت" بر اساس مستندات برنامه توسعه چهارم وسند ملی توسعه استان آذربایجان غربی وباهدف کمک به فرایند توسعه اقتصادی –اجتماعی استان در استان در سال 1385 مورد تصویب هیات امنای دانشگاه قرار گرفت.

"گروه آموزشی علوم اقتصادی" به عنوان مادر مجموعه رشته های فعلی تشکیل دهنده دانشکده  با همت جناب آقای "دکتر منصوری" در سال 1370  و با پذیرش 40 نفر دانشجو در رشته علوم اقتصادی (گرایش بازرگانی) کارخود را آغاز نمود. هم اکنون این دانشکده دارای سه گروه آموزشی مستقل "علوم اقتصادی" "حسابداری" و"مدیریت" و دارای 26 نفر عضو هیات علمی تمام وقت (10نفر گروه اقتصاد و8 نفر گروه مدیریت و8 نفر گروه حسابداری) است. تعداد دانشجویان دانشکده حدود 1200 نفر می باشد که در چهار رشته "علوم اقتصادی(گرایش بازرگانی)‍  "علوم اقتصادی(گرایش نظری)" "حسابداری"  و "مدیریت بازرگانی" در مقطع کارشناسی (روزانه/شبانه) و 5 رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف می باشد.تعداد کل دانشجویان تحصیلات تکمیلی 163 نفر و ترکیب آن به شرح جدول زیر می باشد :

 

ردیف

     رشته

     گرایش

     مقطع

          تعداد دانشجویان درحال تحصیل

1

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجی

دکتری

6

2

علوم اقتصادی

اقتصاد نظری

دکتری

4     

3

علوم اقتصادی

اقتصاد صنعتی

دکتری

2

4

علوم اقتصادی

اقتصاد بین الملل

دکتری

1

5

علوم اقتصادی

اقتصاد اسلامی

دکتری

1

6

علوم اقتصادی

      -

کارشناسی ارشد

61

7

حسابداری

      -

کارشناسی ارشد

43

8

مدیریت بازرگانی

گرایش های مدیریت مالی بازاریابی و بازرگانی بین الملل

کارشناسی ارشد

 38

9

مدیریت مالی

      -

کارشناسی ارشد

7

 

 

تعداد دانش آموختگان رشته های مختلف تحصیلات تکمیلی این دانشکده نیز 195  نفر می باشد.