امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت

دکتر رامین بشیر خداپرستی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای امور مالی - بیمه
شماره تلفن
4079
دکتر غلامرضا منصورفر
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای امور مالی
شماره تلفن
4047
دکتر حسن حیدری
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای کلان سنجی
شماره تلفن
4026
دکتر کیومرث شهبازی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی
شماره تلفن
4025
دکتر باقر عسگرنژاد نوری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت بازرگانی- بازاریابی
شماره تلفن
دکتر حمزه دیدار
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4048
دکتر پرویز پیری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری
شماره تلفن
4049
دکتر رحیم عابدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک(سیاستگذاری
شماره تلفن
4068
دکتر مهدی حیدری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
شماره تلفن
4060
دکتر یوسف پاشازاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت
شماره تلفن
4069
دکتر حسن خداویسی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی
شماره تلفن
4027
دکتر سیدجعفر زنوزی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
مدیریت بازرگانی
مدرک تحصیلی
دکتری مدیریت استراتژیک
شماره تلفن
4073
دکتر اکبر زواری رضایی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
حسابداری
مدرک تحصیلی
دکترای حسابداری و امور مالی
شماره تلفن
4058
دکتر صمد حکمتی فرید
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
علوم اقتصادی
مدرک تحصیلی
دکترای علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع و محیط زیست
شماره تلفن
4003

Pages