امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

معرفی گروه

پذيرش دانشجو در مقطع  کارشناسی رشته حسابداري از سال 1375 در قالب گروه اقتصاد شروع و گروه مستقل حسابداري از سال 1378 تشكيل و از گروه اقتصاد جدا گرديد. همچنین پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری از مهرماه سال 1388 و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از مهر ماه سال 1393 صورت گرفته است. در حال حاضر در رشته حسابداری در مقطع كارشناسي دانشجو به صورت حضوري (نوبت اول و دوم) و نيمه حضوري، در مقطع کارشناسی ارشد به صورت حضوری(نوبت اول و دوم) ، نیمه حضوری و نیمه متمرکز و در رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت حضوری(نوبت اول و دوم) پذيرش مي گردد. اعضای هیات علمی گروه حسابداری نه نفر متشکل از هفت نفر استادیار، یک نفر مربی و یک نفر بورسیه می باشد و در صورت اخذ مجوز، از مهرماه سال 1395 در مقطع دکتری نیز پذیرش دانشجو امکان پذیر خواهد بود.

گروه حسابداری

مدیر گروه
دکترای حسابداری
مرتبه علمی:
استادیار
a.ashtab@urmia.ac.ir