امروز

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای علوم اقتصادی-اقتصاد پولی واقتصاد بخش­ عمومی
شماره تلفن: 
4015
پست الکترونیکی: 
sj.mzonouzi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sj.mzonouzi
گروه آموزشی: 
علوم اقتصادی
ترتیب نمایش: 
7
پست مدیریتی: 
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
نوع اشتغال: 
شاغل