امروز

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استاد
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای علوم اقتصادی
شماره تلفن: 
4025
پست الکترونیکی: 
k.shahbazi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.shahbazi
گروه آموزشی: 
علوم اقتصادی
ترتیب نمایش: 
2
پست مدیریتی: 
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
نوع اشتغال: 
شاغل