امروز

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای حسابداری
شماره تلفن: 
4003
پست الکترونیکی: 
h.didar@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.didar
گروه آموزشی: 
حسابداری
ترتیب نمایش: 
2
پست مدیریتی: 
رییس دانشکده
نوع اشتغال: 
شاغل