امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع و محیط زیست
شماره تلفن: 
4003
پست الکترونیکی: 
s.hekmati@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hekmati
گروه آموزشی: 
علوم اقتصادی
ترتیب نمایش: 
5
پست مدیریتی: 
رییس دانشکده
نوع اشتغال: 
شاغل