امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی
شماره تلفن: 
4020
پست الکترونیکی: 
a.rezazadeh@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.rezazadeh
گروه آموزشی: 
علوم اقتصادی
ترتیب نمایش: 
6
پست مدیریتی: 
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
نوع اشتغال: 
شاغل