امروز

پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکترای حسابداری
شماره تلفن: 
4054
پست الکترونیکی: 
a.ashtab@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=553&Ln=fa
گروه آموزشی: 
حسابداری
ترتیب نمایش: 
6
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
نوع اشتغال: 
شاغل