امروز

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

دانشجویان محترم در ساعات اداری

جهت راهنمایی در خصوص مسایل ثبت نام و آموزش با جناب آقای حاجی زاده به شماره تماس 04431144013 در ارتباط باشید.

جهت راهنمایی در خصوص مسایل پژوهشی و پایان نامه با جناب آقای زاهدی به شماره تماس 04431144010 در ارتباط باشید.

جهت راهنمایی در خصوص مسایل تحصیلات تکمیلی با سرکار خانم معصومی  به شماره تماس 04431144012 در ارتباط باشید.

 

گروه آموزشی: 
دانشکده