امروز

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

دانشجویان محترم در ساعات اداری

جهت راهنمایی در خصوص مسایل ثبت نام و آموزش  و تحصیلات تکمیلی با شماره تماس 04431144012  و 04431144013 در ارتباط باشید.

جهت راهنمایی در خصوص مسایل پژوهشی و پایان نامه با شماره تماس 04431144010 در ارتباط باشید.

 

 

گروه آموزشی: 
دانشکده